Visie van de KSM

De visie van de KSM heeft vanaf de oprichting in het teken gestaan van beeldende kunst voor en door Markeloërs. Kunst moet laagdrempelig en toegankelijk zijn. Hoe krijgen we de Markelose bevolking geïnteresseerd voor kunst?

Daarom worden niet alleen tentoonstellingen georganiseerd met werk van kunstenaars. Maar geeft de stichting ook de amateur een podium zijn of haar werk te tonen, door evenementen als de kunstroute, etalageroute en workshops.

Naast het creëren van een podium voor de (amateur-)kunstenaars heeft de Kunststichting Markelo nog een belangrijk doel: De basisschoolleerlingen van Markelo betrekken bij beeldende kunst. Kinderen vormen een aparte en belangrijke doelgroep. Niet alleen in het (leren) kijken naar kunst, maar ook in het leren iets vorm te geven. Ieder jaar doen de basisschoolleerling mee aan de kunstroute. 

Door kinderen actief deel te laten nemen aan projecten, wordt een breder draagvlak gecreëerd onder de Markelose bevolking voor de diversiteit van kunst. Door middel van lesbrieven en workshops worden leerlingen betrokken bij projecten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de zelfontworpen – en door ouders gemaakte – banken die je bij de scholen kunt vinden.

Vanaf het moment van oprichting is de Kunststichting Markelo een actieve stichting met betrokken vrijwilligers. Gesteund door onder andere de ‘Vrienden van de KSM‘ en sinds 2015 Stichting Beeldende Kunst. Samen maken zij het mogelijk om de visie van de KSM vorm en inhoud te geven.

De KSM organiseert onder andere…

Activiteiten en evenementen:
–  Etalageroute
–  Kunstroute (voorheen Kunstfietsroute)
–  Lezingen
–  Nacht van de nacht
–  Exposities
–  Midzomerworkshop
–  Herfstworkshop
–  Excursies

Basisschoolprojecten:
–  Bankenproject
–  Beweging
–  Wonen op poten
–  Deelname aan kunstroutes (vanaf 2008)